Fabrika za flaširanje vode diva je svečano otvorena 22. jula 2009. u Gornjoj Bukovici, opština Šavnik.

Fabrika diva (durmitorska izvorska voda) u svijet šalje vodu sa izvora Gusarevci, koji se nalazi na 1400 metara nadmorske visine, u okviru Nacionalnog parka „Durmitor“. Investitor je firma D.O.O. “EKO-PER” iz Šavnika, u vlasništvu gospodina Ljuba Perišića.

Investicija je uspješno realizovana , u skladu sa HACCP standardom. A kad je riječ o standardima treba pomenuti i uvođenje standarda o kvalitetu ISO 9 000.